നോവൽ റിവ്യൂ:കെ.ആർ മീരയുടെ ‘ഭഗവാന്റെ മരണം’

By സോജൻ സാം പത്തനംതിട്ട:കെ ആർ മീരയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ കഥകളുടെ സമാഹാരം ആണ് ‘ഭഗവാന്റെ മരണം’. ബുക്ക് ഇറങ്ങി എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അത് സ്വന്തമാക്കാൻ തിടുക്കം ആയിരുന്നു .അധികം വൈകാതെ തന്നെ കൂട്ടുകാരി ഗായത്രി ആ ബുക്ക് വാങ്ങി തന്നപ്പോൾ ഏറെ സന്തോഷം തോന്നി . ബുക്ക് കയ്യിൽ കിട്ടിയപ്പോൾ ആകെ ഒരു കൗതുകം ആയിരുന്നു . വളരെ വ്യത്യസ്തമായി  ബുക്കിൽ ഒരു ഹോൾ . മുൻചട്ടയിൽ കൂടി […]