സുഗതകുമാരി ടീച്ചറിന്റെ കേരളത്തെ പറ്റിയുള്ള വിലയിരുത്തലുകൾ പൊളിച്ചടുക്കി ഡോ:പി എസ്‌ ശ്രീകല

പത്തനംതിട്ട:ഗൗരി ലങ്കേഷിന്റെ കൊലപാതകത്തിൽ രാജ്യം മുഴുവൻ പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ നാട്ടിൽ ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടേ ഇല്ല എന്ന ധാരണയിൽ ജീവിക്കുന്നവരുമുണ്ട്‌.ഏവർക്കും അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ വസ്തുനിഷ്ടവും ആശയപരവുമായില്ലെങ്കിൽ അത്‌ അടിച്ചേൽപ്പിക്കലായി മാറും. ഗൗരി ലങ്കേഷിന്റെ വിഷയത്തിൽ കവയത്രി സുഗതകുമാരി ടീച്ചറിന്റെ പ്രസ്താവന ഇത്തരത്തിൽ ഒന്നായി പോയി.ഈ നിലപാടുകളെ പൊളിച്ചടുക്കി സംസ്ഥാന സാക്ഷരതാ മിഷൻ ഡയറക്ടറും തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ്‌ അധ്യാപികയുമായ ഡോ:പി.എസ്‌.ശ്രീകല ഫേസ്‌ ബുക്കിൽ കുറിച്ച വാക്കുകൾ സോഷ്യൽ […]